Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA dla LILO.

Szkolny Program wspierania uzdolnionych opracowany w LI LO im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie w marcu 2015 roku zyskał uznanie i otworzył przed nami nowe możliwości. 26.10.2015 roku nasza szkoła otrzymała Certyfikat WARS i SAWA i dołączyła do warszawskiej sieci szkól wspierających uczniów uzdolnionych. To znaczący sukces całego zespołu pracującego nad programem.

Zaangażowanie w różnorodne działania sprzyjające rozwojowi talentów uzdolnionych uczniów przyniosło pożądane efekty. Wdrożenie programu zakończyło się sukcesem – 23 września 2019 r. nasze Liceum otrzymało bezterminowy Certyfikat  WARS i SAWA, dzięki czemu znaleźliśmy się w warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych uczniów.


Szkolny Program wspierania uzdolnionych został opracowany w LI LO im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie w marcu 2015.
Skład szkolnego zespołu wspierania uczniów uzdolnionych:

 • Grażyna Szymczyk – lider zespołu
 • Agnieszka Banaszewska
 • Mateusz Czubarowic
 • Dorota Gardzielik
 • Elżbieta Szepietowska – Paluch
 • Anna Podgórska
 • Małgorzata Wiśniewska

Zadaniem szkoły jest stworzenie warunków do rozwoju talentów i zainteresowań młodzieży, do wspierania przedsiębiorczości i kreatywności.
Zamierzamy w zorganizowany i kompleksowy sposób sprzyjać rozwojowi aktywności twórczej młodzieży, wykorzystywać jej potencjał intelektualny, rozbudzać ambicje i motywować do działania. Pragniemy kształtować zachowania i postawę otwartości uczniów, a także stymulować rozwój ciekawości poznawczej.

Warszawski System Wspierania Uzdolnionych

WARS I SAWA ROK SZKOLNY 2021/2022

Najważniejsze osiągnięcia związane z realizacją szkolnego programu wspierania uzdolnionych w roku szkolnym 2021/2022.

,, A było ich razem dwoje, on i ona, Wars i Sawa.

Jednakowa, miła, grzeczna, pracowita bliźniąt para’’.

Od imion bohaterów legendy

,, War i Sawa’’

pochodzi

 1. Organizacja cyklicznych działań kształtujących zamiłowanie do literatury i

poezji, rozwijających wiedzę literacką i wrażliwość poetycką, kompetencje językowe, wyobraźnię artystyczną i plastyczną, zamiłowanie do sztuki  oraz propagujących

czytelnictwo:

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych  pod hasłem: ,, Czytam ! Pochłaniam i zdobywam wiedzę i czerpię różne moce płynące z twórczości pisarzy i  poetów’’.

Wystawa prac literackich  uczniów:

Konkurs literacki  inspirowany twórczością PATRONÓW ROKU 2021: Norwida, Lema, Różewicza, Baczyńskiego.Do konkursu przystąpiło 5 uczniów. Wiersze twórców wyrażają refleksję o życiu i pokonywaniu trudności, o cierpieniu, o wolności, zdrowiu i ludzkim istnieniu:  I miejsce – Antoni Pal kl. 2d – ,, Jesień Baczyńskiego’’, II miejsce ex aequo Magdalena Jarośkiewicz – klasa 3 dg –  ,, Krzyczałam w dzień’’ , Wiktoria Regin- klasa 3e- ,, Niebieskie płomienie’’, III miejsce ex aequo – Malwina Bartkowicz – ,, Dobre czasy’’ i Ewa Pastuszka – ,,Okrucieństwem do szpiku skaleczona‘’– klasa 3Dg

Wystawa prac plastycznych uczniów:

Konkurs plastyczny pt. ,, Znajdź mnie w bibliotece i wypożycz’’ I miejsce zdobył Antoni Pal z klasy 2D.

Wystawa pt.  ,,Przekażcie wiekom ową,, NOC…’’. Uczennice klasy II B Katarzyna Mikrut i Wiktoria Najmoła namalowały obraz pt. ,, Noc listopadowa’’, który stanowił piękną oprawę wystawy  z okazji obchodów rocznicy powstania listopadowego 1830 – 1831 r.

Uczniowie przygotowali prezentację w PowerPoint pt: ,, Czytanie to fantastyczna podróż, to okno na nowy nieznany świat’’.

 1. października – Święto Edukacji Narodowej pt. ,, Pokrzywa i Oset’’

W dniu 13 października nasza uzdolniona młodzież przygotowała naszej całej społeczności szkolnej cudną niespodziankę spektakl słowno – muzyczny pt,, Pokrzywa i Oset’’. Cudna niespodzianka dla cudownych nauczycieli od fantastycznej młodzieży. ,,  Mówią o nas niezłe ziółka – Pokrzywa i Oset są, pełne chęci poznania: kto dla kogo? i po co?.  Pokrzywa sprawiedliwa, leczy i parzy. Skromna, niewidoczna, a tak wiele potrafi. Jak wszystkie rośliny zielone, pośród krzewów, leśnych drzew. Dopiero wtedy, gdy przybliżysz się, poznasz kim naprawdę jest. Uleczyć niepokorny oset, zamiast parzyć to jej marzenie tak proste do spełnienia’’. Odśpiewana przez uczniów piosenka była pełna humoru i szacunku dla swoich nauczycieli piosenki. Autorzy tekstu: Zuzanna Szostakiewicz, Joanna Buczyńska, Wiktoria Regin, Maciej Lewandowski.  Grażyna Szymczyk – nauczyciel – bibliotekarz. Muzyka: Zuzanna SzostakiewiczMłodzież  śpiewała, również, że  : ,, W kalendarzu jest wciąż taki dzień’’, ,, Ucz się polskiego’’, ,,  Kto powie mi jak’’.

 1. Organizacja cyklicznych działań kształtujących zainteresowania i zamiłowanie

do historii, rozwijających i pogłębiających wiedzę historyczną, motywujących do analizowania i dociekania oraz kształtujących uczucia patriotyzmu i poszanowania i pielęgnowania polskich tradycji i obyczajów oraz historii szkoły:

 

Zaduszki pt. ,, Strażnik Raju’’ 

,,  Więc płomykiem jak dłonią, dłonią ciepłą i jasną pozdrawiamy tych wszystkich, których życie już zgasło’’. Spotykamy się w tym okresie czasu co roku, żeby wspomnieć zmarłych pracowników naszej szkoły, bliskich, przyjaciół i tych, którzy stracili życie dla wolnej Polski. Mówimy o śmierci, o wybaczaniu,  o życiu . W muzyce tak jak w poezji są chwile, że cisza gra najlepiej, wyzwala w nas wszystkich  refleksję nad życiem człowieka. Tytuł spektaklu nie był przypadkowy piosenka pt. ,,Strażnik Raju’’ była  próbą interpretacji odpowiedzi na te najważniejsze pytania dotyczące życia i przemijania.  Przerażony człowiek stoi przed ogromem nieznanego i niezrozumiałego świata – nie jest w stanie go pojąć. Nasza młodzież z dużą wrażliwością, w poezji i piosence przeniosła nas słuchaczy do wspomnień. Wyruszyliśmy więc w piękną podróż do swojego wnętrza, aby się spotkać ze sobą, swoim szczęściem i smutkiem, aby poczuć się dobrze emocjonalnie i fizycznie, aby pokochać życie i przeżyć je szczęśliwie. W tej fantastycznej podróży towarzyszyli nam : Adam Asnyk,  ks. Jan Twardowski, Krzysztof Kamil Baczyński, Cyprian Kamil Norwid, Tadeusz Różewicz, Jan Lechoń, Leopold Staff oraz twórcy piosenek: Bułat Okudżawa –,, Modlitwa’’ , Kwiat Jabłoni – ,, Za siódmą górą’’, Rubik – ,,  Strażnik Raju’’ , Beata Banasik i Jakub Pawlak – ,, Gdzie teraz jesteś’’ .

 1. listopada Święto Odzyskania Niepodległości pt. ,, Ja to mam szczęście…’’ .

Nasza młodzież  pamięta o tych, którzy zachowali wiarę w odrodzenie państwa polskiego:

 ,, My młodzi mamy to szczęście, że jesteśmy tym pokoleniem, które o wolność nie musiało walczyć na frontach ‘’ – wolność to możliwość robienia tego, co najlepsze dla siebie i lokalnej wspólnoty.  W dniu 10. listopada uzdolniona młodzież z dużą wrażliwością i talentem wystąpiła z repertuarem pieśni patriotycznych w mini koncercie pt. ,,Ja to mam szczęście” ( My pierwsza brygada, Rozkwitały pąki białych róż, O mój rozmarynie, Ja to mam szczęście, Maszerują strzelcy, maszerują, Biała chorągiewka, Wojenko, wojenko i inne).  Barwne stroje epokowe i kokardy narodowe oraz  barwny muzyczny język oddały klimat tego szczególnego święta.

 

Uczniowie przygotowali prezentacjęw PowerPoint: ,, Tym, co zmarli za Ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa’’

 1. Listopada – rocznica powstania listopadowego pt. ,, Noc listopadowa,, . Uzdolniona młodzież przygotowała wystawę pt. ,,Przekażcie wiekom ową,, NOC…’’

Noc  listopadowa, St. Wyspiański fragm. Scena I

W dniu 29. listopada uczniowie naszej szkoły zwiedzali wystawę pt. ,,Noc listopadowa‘’ inspirowaną twórczością Stanisława Wyspiańskiego pod tym samym tytułem oraz twórczością Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, związaną z wydarzeniami historycznymi  powstania listopadowego 1830 – 1831 roku. Refleksja i zaduma to wyraz pamięci o tych, którym zawdzięczamy wolność i etos odważnej walki o wartości i niepodległość.  Uczniowie podzielili się swoimi wrażeniami pisząc ciekawe recenzje.

 1. grudnia Mikołajki

LI LO zostało opanowane przez Mikołajów. Młodzież wykazała się fantastyczna  inwencją twórczą i zmysłem artystycznym przygotowując ciekawe okolicznościowe stroje i dekoracje. Pan Mikołaj, Pani Mikołajowa i Skrzat obdarzali społeczność szkolną smakowitymi lizakami. To były Mikołajki niespodziewane i niesamowite, przepełnione radością i uśmiechem oraz dużym humorem.

Święta Bożego Narodzenia 2021 r. pt. ,, Anioły do mnie wysyłaj…’’ –  montaż słowno- muzyczny.

Czas Bożego Narodzenia w polskiej obyczajowości,  to czas wyjątkowy – uroczysty i wzruszający. W dniu 17 grudnia uczniowie naszej szkoły spędzili wspólnie przedświąteczne chwile  w czasie długiej przerwy. Tym razem nasza szkołę opanowały anioły. Było wesoło, uzdolniona młodzież bawiła i zachęcała do zabawy społeczność naszej szkoły. Młodzież śpiewała kolędy i inne piosenki o tematyce świątecznej, tańczyła i cieszyła się z nadchodzących świąt i z możliwości bycia razem.  Przygotowano piękne dekoracje. Były też stroje epokowe – szlacheckie.  Młodzież i nauczyciele mogli choć na chwilę poczuć się  aniołami fotografując się na tle anielskich skrzydeł –  przecież każdy z nas może być aniołem. Były to wspaniałe chwile bycia razem ponieważ w związku z pandemiąod poniedziałku rozpoczęliśmy zdalne nauczanie.

Święta Wielkanocne w polskiej tradycji – wystawy pt:

 1. Wielkanoc w oczach poetów – Szkiełkiem, okiem i sercem.
 2. Wielkanoc w literaturze – Jest czy jej nie ma ?
 3. Łyk książki i sztuki do kawy na WielkanocCóż wiesz o pięknem?………..„Kształtem jest Miłości” – Cyprian Kamil Norwid, Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem( fragm.)
 4. 4. Polskie zwyczaje wielkanocne – Czas na biblię – Słowa, które leczą i inspirują.

Święto szkoły, Dzień Sport – występ artystyczny młodzieży uzdolnionej – pt. Nie bój się chcieć  – Zaryzykuj.

Młodzież śpiewała piosenkę pt. Widziałam orła cień, Niebój się chcieć i Zaryzykuj-  piosenki o wolności, o marzeniach, o potrzebie poszukiwania sensu i prawdy w życiu. Każdy z nas może być orłem, jeżeli tylko będzie chciał, może tak jako on wzlecieć wysoko i  spełniać swoje marzenia. Bądźmy jak on wolni by móc odkrywać samych siebie, stawiać sobie cele i dążyć do tego by je osiągać – to nic, że może się nie udać. Piosenki o  wyzbywaniu się nienawiści i gniewu.   

Wnioski:

Podjęte działania przyniosły oczekiwane efekty.

 1. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w:
 • konkursach literackich i plastycznych – zaprezentowali swoje pasje artystyczne, zdolności plastyczne i literackie.
 • angażowali się w przygotowanie uroczystości i spektakli oraz aranżacji.
 1. Promowanie, docenianie i nagradzanie osiągnięć i sukcesów uczniów, stwarzanie atmosfery akceptacji i doceniania osiągnięć i sukcesów uczniów oraz traktowanie wszystkich pomysłów i prac uczniów z powagą i życzliwością, przełożyło się na ich aktywność i zaangażowanie w życie szkoły.  Wpłynęło na wzmocnienie ich samooceny i poczucia wartości , rozwój kompetencji społecznych.

                                                                                                           Opracowała:

Lider zespołu ,, Was i Sawa’’

                                                                                                               Grażyna Szymczyk

                                                                                                   nauczyciel – bibliotekarz

WARS i SAWA – BIBLIOTEKA – działania rok  szkolny 2020 / 2021

Organizacja cyklicznych działań kształtujących i rozwijających wiedzę literacką i wrażliwość poetycką, kompetencje językowe, wyobraźnię artystyczną i plastyczną, zamiłowanie do kultury i sztuki oraz propagujących czytelnictwo:

Cele:

 • wspomaganie procesu dydaktycznego – poszerzanie wiedzy historycznej, literackiej, kulturalnej uczniów;
 • motywowanie uczniów i stwarzanie im możliwości do rozwijania i zaprezentowania swoich zainteresowań, pasji i zdolności w ramach programu Wars i Sawa;
 • promowanie osiągnięć uczniów poprzez różne formy uznania
 • wzmacnianie samooceny uczniów i budowaniu ich poczucia wartości, kształtowanie kompetencji społecznych.

Działania:

Praca zdalna  z uczniami – w okresie pandemii COVID 19 – październik – maj :  obejmowała 4 obszary:

 1. Kultura, nauka, literatura i sztuka na wyciagnięcie ręki.
 2. Zostań miłośnikiem dobrej książki.
 3. ,, Z lekturą za Pan Brat’’.
 4. Spotkanie z poezją to szkoła życia.

 Zorientowani na lektury – Czytamy dalej ! Czytamy dla przyjemności i relaksu! Czytamy bo chcemy!

Wnioski:

Praca zdalna z uczniami w okresie pandemii COVID 19 : opracowania lektur i testy sprawdzające wiedzę, promowanie dobrej książki, poezji, kultury i sztuki ułatwiło uczniom dostęp do informacji, wspomagało proces dydaktyczny – pomogło w przygotowaniu się uczniów do matury i  zajęć z języka polskiego i historii. Działania ukierunkowane na kulturę i sztukę  stwarzały możliwość relaksu i zaspakajały potrzeby kulturalne i estetyczne.

Praca z uczniem zdolnym / opracowania materiałów edukacyjnych dla uczniów

 

 1. Październik: / konkurs / na  www. lilo.edu.pl
 • Święto biblioteki szkolnej   Ach! BIBLIOTEKARKĄ być ! –  W bibliotece i szkole życie toczy się kołem !
 • Zawirusowani książką, się czyta, się dzieje! 
 1. 2. Listopad: materiał dla uczniów – www. lilo.edu.pl
 • Zaduszki pt: ,,Strażnik Raju’’ – ,,Kochać i tracić, Oto jest życie…’’
 • 11 Listopada   ,,Ta co nie zginęła’’ – ,,  Polsko, odezwij się, Polsko”
 1. Grudzień: konkurs / prezentacja i teledysk na yotube / materiał edukacyjny dla uczniów– na www. lilo.edu.pl
 • Boże Narodzenie pt. ,, Świąteczna magia’’ – konkurs literacko – plastyczny;
 • Gorączkowo zaczytani – Śmietanka towarzyska w LI LO pt: ,,Jestem zdolna ! Jestem zdolny ! ‘’
 • Boże Narodzenie pt: ,, Z kopyta kulig rwie’’ – teledysk
 • Boże Narodzenie pt: ,, Gwiazdki to czas, czas wesołych dni ‘’– prezentacja
 • Zatrzymaj mowę nienawiści ! pt: „Żyj tak, aby tobie było dobrze i z tobą było dobrze” – materiał edukacyjny
 1. Styczeń: materiał edukacyjny dla uczniów– na www. lilo.edu.pl
 • Krzysztof Kamil Baczyński – Patron Roku 2021 pt: 100 rocznica urodzin poety – „I jeden z nas — to jestem ja, którym pokochał …’’
 1. Luty : materiały edukacyjne dla uczniów / konkurs – na www. lilo.edu.pl
 • Walentynki – Czym jest miłość ? pt: ,, Pytają poeci ? Pytaniom o miłość przyświeca księżyc – sprzymierzeniec zakochanych’’
 • Co ci w duszy gra? pt: Samotność ?  NIE POZWÓL NA TO ! 
 • Lekcja języka polskiego i historii o Tadeuszu Kościuszce pt ,, Świadectwa kultu Tadeusza Kościuszki ‘’
 • TO JA, TADEUSZkonkurs literacko – plastyczny
 1. Marzec: wystawa prac uczniów / film na yotube/ nagrody  dla uczniów – Wars i Sawa
 • 76 rocznica powstania LILO pt: ,,Jeszcze będzie przepięknie. Jeszcze będzie normalnie’’  – wystawa
 • ,,Jeszcze będzie przepięknie. Jeszcze będzie normalnie’’ – promocja szkoły
 1. Kwiecień: materiał edukacyjny dla uczniów– na www. lilo.edu.pl
 • Wielkanoc pt: ,,Łyk książki i sztuki do kawy na Wielkanoc – Stan idealnego relaksu ‘’. 
 1. Maj: materiał edukacyjny dla uczniów– na www. lilo.edu.pl
 1. Czerwiec: : materiał edukacyjny dla uczniów– na www. lilo.edu.pl
 • Dzień Dziecka pt: Bliżej dorosłości niż bycia dzieckiem – ale ! Książki mojego dzieciństwa – Czy już zapomniane?

Wnioski:

Podjęte działania przyniosły oczekiwane efekty.

 1. uczniowie bardzo chętnie brali udział w:
 • konkursach literackich i plastycznych – zaprezentowali swoje pasje artystyczne, zdolności plastyczne i literackie
 • angażowali się w przygotowanie uroczystości szkolnych – święto szkoły oraz promocję szkoły rozwijając swoje kompetencje społeczne;
 1. promowanie, docenianie i nagradzanie osiągnięć i sukcesów uczniów przełożyło się na ich aktywność i zaangażowanie w życie szkoły.

Opracowała:

Grażyna Szymczyk

nauczyciel – bibliotekarz

Najważniejsze osiągnięcia związane z realizacją szkolnego programu wspierania uzdolnionych 2019/2020

W dniu 23 września 2019 r. nasze Liceum otrzymało bezterminowy Certyfikat  WARS i SAWA. Na podstawie własnych obserwacji, rozmów z uczniami oraz ścisłej  współpracy nauczycieli udało się wytypować uczniów  zainteresowanych własnym rozwojem i przejawiających kierunkowe uzdolnienia. Kontynuujemy formy pracy z uczniem zdolnym inspirujące, aktywizujące i motywujące uczniów do rozwijania swoich umiejętności i zdolności stwarzając uczniom okazję do swobodnego wyboru zadań oraz do konfrontacji twórczości i realizacji własnych marzeń. Jak co roku uczniom towarzyszył ich duży entuzjazm, inicjatywa, wyobraźnia, kreatywność, zaangażowanie, wrażliwość,  samodzielność i skuteczność pracy, co  ułatwiało rozwój kreatywności, proces inwencji twórczej i odkrywanie osobistych preferencji i uzdolnień. Uczniowie pogłębili i poszerzyli swoją wiedzę literacką i historyczną dzięki stymulowaniu ich do samodzielnego ustalania własnych celów edukacyjnych, działania, analizowania i dociekania. Uczniowie rozwinęli umiejętność pracy zespołowej, organizacji pracy własnej, sprawnego wchodzenia w  role i konstruktywnego uczestnictwa w życiu szkoły poprzez prezentowanie swoich uzdolnień na forum szkoły i poza szkołą.

 • Organizacja cyklicznych działań kształtujących zamiłowanie do literatury i poezji, rozwijających wiedzę literacką i wrażliwość poetycką, kompetencje językowe, wyobraźnię artystyczną i plastyczną, zamiłowanie do sztuki oraz propagujących czytelnictwo:
 • cykl lekcji bibliotecznych: Czytam, myślę, działam, Uczę się i umiem. Stawiam sobie cele. Skutecznie zarządzam swoim czasem, Nie popełniaj gaf! – Lapsusy językowe.
 • Wystawy: Motyw śmierci w literaturze i malarstwie, Wizerunki znanych pisarzy i poetów polskich.
 •  Międzynarodowy Dzień bibliotek Szkolnych – DoWolność czytaniaspotkanie literackie.
 •  Spotkanie czytelnicze w przedszkolu: Młodzież czyta dzieciom Na Mikołajki włącz książkę włącz czytanie.

Młodzież zaprezentowała dzieciom różne formy czytania książki, nie tylko w sposób tradycyjny. Uczniowie czytali dzieciom, wiersz Jana Brzechwy Na straganie. Przedszkolaki wybierały z kosza świeże warzywa i rozpoznawały je przez, dotyk i zapach i wykonali prace plastyczne. Na pamiątkę spotkania czytelniczego, dzieci otrzymały książki pt. Boże Narodzenie dla całej rodziny i Opowieść wigilijna.

 • Literackie WalentynkiNiech mówią, że to nie jest miłość…

Miłość jako ładunek emocjonalny była wyrażana przez dialog, piosenki, muzykę, taniec. Uczniowie przedstawili 2 scenki rodzajowe pt. Przez żołądek do serca i Szeptem do mnie mów, do których wykorzystano fragmenty piosenek i wierszy o miłości.

 • Organizacja cyklicznych działań kształtujących zainteresowania i zamiłowanie do historii, rozwijających i pogłębiających wiedzę historyczną, motywujących do analizowania i dociekania oraz kształtujących uczucia patriotyzmu i poszanowania i pielęgnowania polskich tradycji i obyczajów oraz historii szkoły:
 • wystawy o tematyce historycznej: Bądź godnym Polakiem. Pamiętaj!, Droga do niepodległości w literaturze, muzyce i malarstwie, Tylko wierność ludziom czyni z nas człowieka – T. Kościuszko patron naszej szkoły , Tadeusz Kościuszko w ikonografii, Historia szkoły w zbiorach biblioteki szkolnej.
 • Literackie Zaduszki – Czas mojego życia – montaż poetycko – muzyczny.

Zaduszki literackie są już tradycją w naszej szkole. Tegoroczne spotkanie było dedykowane pamięci tych którzy oddali swoje życie za Ojczyznę, nauczycielom i pracownikom obsługi, tym których znaliśmy i kochaliśmy.  Przesłaniem spotkania  było motto: Trygve Gulbranssena ,, Dobrzy ludzie mają moc – mogą żyć jeszcze po śmierci w niejednym wspomnieniu’’.

 • Pamięci Profesora – wystawa – życie i dorobek naukowy Andrzeja Zahorskiego nauczyciela naszej szkoły.
 • Polska tradycja obchodów świąt Bożego NarodzeniaJest taki dzieńspektakl słowno – muzyczny.

Czas Bożego Narodzenia w polskiej obyczajowości zawsze był i jest wyjątkowym, uroczystym i wzruszającym wieczorem w ciągu roku, głęboko osadzony w kulturze ludowej i wiąże się z chrześcijańską tradycją kulturową. Uczniowie i nauczyciele przedstawili zwyczaje i obrzędy kultury ludowej związane z wigilią Bożego Narodzenia, w oparciu o opis staropolskiej wigilijnej wieczerzy w powieści ,,Chłopi’’ Władysława Stanisława Reymonta.

Czy jesteśmy pielgrzymami z wiersza Stefana Witwickiego pt. Pielgrzym? Odpowiedzią na to pytanie niech będzie fragment tego wiersza: ,, Szczęściem zbiega rok za rokiem, jak godzina po godzinie. Próżno kłócić się z wyrokiem, przeszło wczoraj i dziś minie’’. Jak to zwykle bywa uroczystości rocznicowe są dobrą okazją do zaprezentowania swojej szkoły, jej historii i patrona oraz zdolności uczniów. Adam Asnyk w wierszu Do młodych pisał, że ,, Każda epoka ma swe własne cele i zapomina o wczorajszych snach. Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść’’.

 • Działania rozwijające kompetencje uczniów w dziedzinie TIK: przygotowanie materiałów do wystaw i spektakli (wyszukiwanie informacji, projektowanie i opracowania, prezentacje komputerowe).
 • Skuteczne promowanie osiągnięć uczniów poprzez różne formy uznania:

Możliwość zaprezentowania przez uczniów swoich zdolności i pasji artystycznych, stwarzanie atmosfery akceptacji, traktowanie wszystkich pomysłów i prac  uczniów z powagą i życzliwością, przekazywanie informacji o ich osiągnięciach ( facebook, strona szkoły, gazetka szkolna Lilowiec, wystawy prac uczniów, spektakle – słowno – muzyczne) i nagradzanie ich sukcesów powodowało, że czuli się docenieni i wyróżnieni za swoją pracę. Jedna z uczennic z grupy tanecznej przeszła pozytywnie casting w Akademii Młodych Talentów i zakwalifikowała się do grupy tanecznej.

 • Praca zdalna z uczniami – w okresie pandemii COVID 19.

Praca zdalna z uczniami obejmowała 5 obszarów:

 1. Kultura, nauka, literatura i sztuka na wyciagnięcie ręki.
 2. Zostań miłośnikiem dobrej książki.
 3. ,, Z lekturą za Pan Brat’’.
 4. Spotkanie z poezją to szkoła życia.
 5. Prawo w kulturze.

Celem podejmowanych działań było motywowanie uczniów do rozwijania swoich zainteresowań, poszerzania wiedzy naukowej, literackiej, kulturalnej oraz służyła wzmacnianiu samooceny uczniów i budowaniu ich poczucia wartości, kształtowaniu kompetencji społecznych. Wskazywała uczniom możliwość rozwijania swoich pasji poza szkołą.

Grażyna Szymczyk

                                                                                      nauczyciel- bibliotekarz

Warszawa, dnia 18. 09. 2020r.


 Najważniejsze osiągnięcia związane z realizacją szkolnego programu wspierania uzdolnionych 2015-2019
1. Wykorzystanie znajomości języka angielskiego:

·         realizacja projektów Bliżej siebie. Historia obojga narodów – podejmowanie młodzieży z Izraela w naszej szkole orazEuroweek – spotkania z wolontariuszami z całego świata;

·         nawiązanie współpracy z ASzWoj w ramach programu Erasmus: Spotkanie w naszej szkole ze studentami i praktykantami z różnych krajów;

·         wykorzystanie aplikacji internetowej InstaLing, służącej poznawaniu, utrwalaniu i poszerzaniu zakresu słownictwa metodą regularnych powtórzeń;

·         udział w projekcie CultureCapsule – wymiana listów i drobnych przedmiotów (pocztówki, słodycze, pamiątki, monety itp.) ze szkołą z Indonezji, mającym na celu zbliżenie kulturowe;

·         organizacja gier miejskich w Toruniu i Wrocławiu z instrukcjami dla uczestnikóww języku angielskim;

·         uczennica Z.Ś. dostała się do finału Warszawskiego Konkursu Piosenki i Poezji Irlandzkiej zorganizowanego przezThe North West Academy of English pod patronatem Ambasady Irlandii.

2. Promowanie kultury innych państw świata: Zwrotnik Kultury – wyróżnienie i

nagroda w wysokości 1.500,00 zł. w konkursie dla szkół warszawskich organizowanym przezMuzeum Azji i Pacyfiku.

3. Odyseja Umysłu:międzynarodowy program twórczego rozwiązywania

Problemów – zajęcie I miejsca w eliminacjach regionalnych oraz VI i XIII miejsca w eliminacjach ogólnopolskich.

4. Zdobycie pierwszego miejsca w I edycji Rajdu im. Danuty Siedzikówny „Inki”przez uczniów z klasy I i II (wojskowej) naszej szkoły oraz, w ramach nagrody, wyjazd do Wilna na Litwie wraz z zastępcą Burmistrza dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Panią Barbarą Augustynowicz-Figat. Nagrodzeni uczcili tam Święto Niepodległości, biorąc udział w uroczystości odbywającej się na cmentarzu na Rosie. Wygrana w rajdzie i pobyt na Litwie zaowocował również występem uczniów w programie dla Polonii w TVP Polonia pt. Polonia24.

5. Możemy pochwalić się zrealizowaniem projektu p.t. „Szkolenie strzeleckie i edukacja obronna młodzieży szkolnej oraz studentów szkół wyższych – z elementami ratownictwa medycznego – ważnym ogniwem systemu bezpieczeństwa i obronności państwa w aktualnej sytuacji geopolitycznej w Europie Środkowo-Wschodniej.” w ramach współpracy z Fundacją na rzecz Leczenia Oparzeń i Rozwoju Medycyny Ratunkowej.

6. Organizacja cyklicznych działań kształtujących zamiłowanie do literatury i

poezji, rozwijających wiedzę literacką i wrażliwość poetycką, kompetencje językowe, wyobraźnię artystyczną i plastyczną, zamiłowanie do sztukioraz propagujących

czytelnictwo:

·         spektakle słowno-muzyczne, np.„Żywa klasa”, „Wyhodować drzewo”, „Chcę posiać, to co czuję, dać, co w sobie niosę…”, „Kochać jak to łatwo powiedzieć. Przez żołądek do serca”, „Czytamy epopeję narodową Pan Tadeusz”, „Wesele w Kościuszce”.

·         zmagania z Melpomeną jako rozbudzanie zainteresowania filmowej i dziennikarskiej pasji, zainteresowania sztuką i jako impuls do tworzenia krótkometrażowych filmów, artykułów do gazety szkolnejLilowiec: „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” –cykl wyjść do Kina Muranów, współpraca z Uniwersytetem Warszawskim (Olimpiada Wiedzy o Mediach – udział uczniów w wykładach wywiadach z wybitnymi dziennikarzami), edukacja medialna (innowacja pedagogiczna) – udział uczniów w warsztatach o tematyce radiowej i telewizyjnej na wydziale Dziennikarstwa, Bibliologii i Informacji,wyjścia na wystawy i zajęcia warsztatowe do Galerii Narodowej Zachęta i Muzeum Narodowego.

·         lekcje wiedzy o kulturze:uczniowie zapoznają się z różnymi trendami we współczesnej kulturze, uczniowie tworzą własne dzieła plastyczne w wybranym przez siebie stylu lub będące reprodukcjami prac znanych artystów.

·         lekcje biblioteczne, np: „Czytam, myślę, działam”, „Uczę się i umiem. Stawiam sobie cele. Skutecznie zarządzam swoim czasem”,„Nie popełniaj gaf! ­–Lapsusy językowe”, „Sposoby szybkiej nauki. Trening pamięci i czytanie ze zrozumieniem”, „Polskie tradycje obchodów świąt Bożego Narodzenia –Wigilia u Boryny”, krótki trening prezentacji – mowa ciała, warsztat informacyjny biblioteki szkolnej, zajęcia „Biblioteka od kuchni”.

·         literackie spotkania czytelnicze (głośne czytanie), np.: „Młodzież czyta dzieciom.Na Mikołajki włącz książkę, włącz czytanie”, „Czytać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej”, „Czytajmy i uczmy się, chciejmy a będziemy wolnymi!”, „Zakochaj się w poezji. Czytaj razem z nami”, „Myślę,więc… czytam”,„Warto przeczytać”, „Różne oblicza miłości”, „Miłość w literaturze i sztuce”, „Zaduszki Literackie”.

·         konkursy plastyczne, poetyckie, recytatorskie, quizy literackie oraz wystawy literackie, np. „Pisać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej. Spróbuj i Ty”, „Moje wspomnienie o Bożym Narodzeniu”, „Cóż wiemy o miłości?”, „Z czego to cytat?”, „(Do)wolność czytania”, „Biblioteka szkolna – Brama do życia”, „Tadeusz Kościuszkobezkonia i bezszabli”, „Krótka recenzja do przeczytanej książki o miłości”, „Najciekawsze życzenia dla biblioteki”, „Najciekawszy aforyzm propagujący bibliotekę”, „Różne oblicza miłości”, „Miłość w literaturze i sztuce” „Kalendarium rocznic”, „Pisarze znani i nieznani” – cykl wystaw o pisarzach polskich, „Najpiękniejszy plakat reklamujący bibliotekę szkolną”, „Projektuję kartkę świąteczną na Boże Narodzenie”, „Droga do niepodległości w poezji, muzyce i malarstwie”, „Motyw śmierci w literaturze i malarstwie”, „Rok 2018 rokiem Zbigniewa Herberta”, „Poeci polscy i ich twórczość”, „Historyczne wydania dzieł St. Żeromskiego”, „Najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego”, „Rok 2019 rokiem Gustawa Herlinga – Grudzińskiego”.

7. Organizacja cyklicznych działań kształtujących zainteresowania i zamiłowanie do historii, rozwijających i pogłębiających wiedzę historyczną, motywujących do analizowania i dociekania oraz kształtujących uczucia patriotyzmu i poszanowania i pielęgnowania polskich tradycji i obyczajów oraz historii szkoły:

·         spektakle słowno-muzyczne, np.: „Chwila bez imienia”, „Wiele hałasu o sen nocy rembertowskiej”, „Moja szkoła, moja miejscowość. Historia w pamięci ludzkiej zapisana”, „Życie to krótki film. Powtórki nie będzie, ale my pamiętamy!”;

·         debaty, konkursy historyczne i historyczno-plastyczne, np.: współpraca z ekspertami z Instytutu PAN, Instytutu Nauk Politycznych UW, Fundacji Kościuszkowskiej, Muzeum Cytadeli Warszawskiej, dwie edycje debaty „Czy Tadeusz Kościuszko jest bohaterem naszych czasów”, debata „Czy II Rzeczpospolita była państwem, które odniosło sukces?”, „Drogi do niepodległości” – 11 listopada, „Śladami Tadeusza Kościuszki – Insurekcja kościuszkowska”, konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce;

·         wystawy, np: „11 kroków do niepodległości”, „Bądź godnym Polakiem. Pamiętaj!”, „Adam Mickiewicz – Pielgrzym wolności”, „Tak powstawała niepodległa”, „Tadeusz Kościuszko – Obywatel, który kochał Polskę”, „Tradycja świąt Bożego Narodzenia – Wigilia u Boryny”, „Historia szkoły w zbiorach biblioteki szkolnej oraz twórczości uczniów i nauczycieli”, „Pamięci Nauczycieli Tajnego Nauczania”.

8. Wykorzystanie przez uczniów umiejętności pedagogicznych i dziennikarskich:

·         udział młodzieży w projektach i wykładach oraz lekcje prowadzone przez młodzież, np.: ogólnopolskie projekty edukacyjne „Szkoła Dialogu” (10 m-cy), „Młodzi w Akcji” (6 m-cy) – wyróżnienie za realizację projektu Szkoła Dialogu na ogólnopolskiej Gali Szkoły Dialogu 2015, lekcje dla przedszkolaków o patronie naszej szkoły, Tadeuszu Kościuszce;

·         spotkania i wywiady z wybitnymi absolwentami naszej szkoły:śpiewakiem operowym, kapitanem Marynarki Wojennej, politologiem i pisarzem z dziedziny historii (politicalfiction), stworzenie na stronie szkoły zakładki multimedialnej „Wybitni absolwenci naszej szkoły”, publikacje tekstów

9. Organizacja cyklicznych działań kształtujących kompetencje społeczne i umiejętność komunikowania się, inteligencję emocjonalną, kreatywność, planowanie i organizację pracy własnej i zespołowej oraz konstruktywne uczestniczenie w życiu szkoły i środowiska lokalnego, m.in.: współpraca z Muzeum Polin – akcja społeczna „Żonkile”, współpraca z Muzeum Powstania Warszawskiego – spotkania z kombatantami w MPW (żywe lekcje historii), współpraca z Fundacją Kultury Dialogu w ramach samorządowego projektu „Wspólnie o wspólnocie” – debata „Czy komunikacja miejska powinna być bezpłatna?”, gra miejska „Na imieninach u Kościuszki”, spotkania z seniorami z Rembertowskiej Akademii Seniora, Walentynki,Andrzejki, plebiscyt na najsympatyczniejszą dziewczynę i najsympatyczniejszego chłopaka w klasie, występy artystyczne uczniów, (w tympoza szkołą), wystawa otwarta „Wyhodować drzewo”,lekcje biblioteczne odnośnie przemocy w szkole „Stop przemocy”, „Próba definiowania słowa nienawiść na podstawie wiersza Wisławy Szymborskiej pt. Nienawiść”, cykl wykładów historycznych dla licealistów „Warszawa przełomów” oraz we współpracy z PTH, przeprowadzanie przez uczniów symulacji wyborów samorządowych„Młodzi głosują”,n)„Nastolatek w samorządzie”,rozwijanie pracy wolontarystycznej na rzecz osób potrzebujących poprzez udzielanie korepetycji młodszym kolegom w ramach Klubu Wolontariusza dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, udział jako wolontariusze w procesie organizacyjnym podczas zajęć Uniwersytetu dziecięcego, organizowanie olimpiady przedszkolaka dla zaprzyjaźnionego przedszkola,film na konkurs pt. „Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach”.

10. Organizacja cyklicznych działań rozwijających kompetencje uczniów w

dziedzinie TIK: przygotowanie i opracowywanie materiałów do wystaw i spektakli, wyszukiwanieinformacji,projektowanie i opracowania, prezentacje komputerowe,

tworzeniekrótkometrażowychfilmów,pisanie artykułów do gazety szkolnej Lilowiec,opracowania graficzne do gazety szkolnejLilowiec, opracowanie elektronicznegosystemu ankiet dla debaty o patronie szkoły.

11.Skuteczne promowanie osiągnięć i sukcesów uczniów poprzez różne formy uznania

ich pracy, m.in.: stwarzanie atmosfery akceptacji i doceniania osiągnięć i sukcesów uczniów oraz traktowanie wszystkich pomysłów i pracuczniów zpowagą i życzliwością, koncerty i wieczory poetyckie w BibliotecePublicznej dla społeczności rembertowskiej, wystawy prac uczniów „Walcz o swoje marzenia”, „Spełniaj swoje marzenia”,informacje o osiągnięciach uczniów na tablicy ogłoszeń, w gablotach, na Facebooku i na stronie internetowej szkoły oraz w gazecie szkolnejLilowiec, plebiscyt na najlepszego sportowca.

 

12. Skuteczna działalność informacyjna szkoły na rzecz uczniów: tutoring rozwojowy i naukowy – wdrożenie innowacyjnej metody pracy z uczniem zdolnym, wskazywanie uczniommożliwości rozwijania pasji poza szkołą,pomoc w doborze literatury w przygotowaniu się uczniów do olimpiad, konkursów, poszukiwanie ofert stypendialnych i informowanieo nich uczniów.

13. Rozwijanie pasji i zainteresowań ogólnowojskowych:szkoła objęta jest patronatem Akademii Sztuki Wojennej (dawniej Akademii Obrony Narodowej) i 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. T. Kościuszki i otrzymała certyfikat „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących certyfikowane piony wojskowych klas mundurowych”.W ramach współpracy z Akademią zrealizowano następujące działania:wypożyczenie mundurów polowych dla uczniów klasy wojskowej, udział w III zlocie uczniów klas mundurowych i organizacji proobronnych „Tobie Ojczyzno” (apel na placu Piłsudskiego), udział uczniów klasy wojskowej w Pikniku Militarnym, udział uczniów klasy wojskowej w Pikniku Niepodległościowym, organizacja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, Apel Klas Mundurowych, lekcja historii poświęcona Powstaniu Styczniowemu.

14. W ramach współpracy z Centrum Chemicznego Kształcenia Praktycznego (CCKP) młodzież LI LO uczestniczy w zajęciach laboratoryjnych z chemii: projekt innowacyjny „Chemia – wiem, umiem, rozumiem” na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach – uczniowie mają możliwość sprawdzić w praktyce wiedzę z chemii. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej KLATRAT młodzież LI LO uczestniczy w zajęciach laboratoryjnych z chemii. OPEN LAB – warsztaty chemiczne dla młodzieży na Politechnice Warszawskiej to projekt edukacyjny z zakresu chemii, rozbudzający zainteresowania naukowe młodzieży.

15. Umacnianie współpracy z uczelniami, m.in. Akademią Sztuki Wojennej, Akademią Pedagogiki Specjalnej, Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym (UPH) w Siedlcach

 

16. Organizowanie w szkole spotkań i zajęć warsztatowych ze specjalistami, rozwijających umiejętności przydatne w dorosłym życiu (przedsiębiorczość), m.in. „Otwarta Firma”

 

17. Sukcesy sportowe

Rok szkolny 2015/2016:

– I miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży

– I miejsce w Pucharze Polski w strzelectwie sportowym

– I i II miejsce w mistrzostwach Polski w akrobatyce sportowej

– II i III miejsce w 9th MAZOVIA CUP INTERNATIONAL w PFKB – Kickboxing

– III miejsce w zawodach I Rundy Pucharu Polski w konkurencji „Double Trap” w strzelaniu do rzutków zajęte przez ucznia reprezentującego Kadrę Narodową Polski, Sekcję Strzelecką Klubu CWKS Legia Warszawa

Rok szkolny 2016/2017:

– III miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży

– mistrzostwo świata w Kickboxingu k1 – 63kg, Puchar Europy K-1 fullcontact – 60kg i Mistrzostwo Polski – 65kg kicklight

Rok szkolny 2017/2018:

– V miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży

Rok szkolny 2018/2019:

– mistrzostwo świata juniorów w Kickboxingu K-1

– mistrzostwo Polski w taekwondo technicznym

 

18. Udział uczniów klas III w programie realizowanym we współpracy z Urzędem Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Miał on na celu wsparcie przyszłych absolwentów szkoły średniej w wyborze dalszej ścieżki kariery zawodowej. Celem badań, jakie były w jego ramach prowadzone było określenie predyspozycji zawodowych i zainteresowańkażdego z uczniów, a co za tym idzie ułatwienie podjęcia decyzji dotyczących dalszego rozwoju zawodowego. Narzędzia wykorzystane do sporządzenia diagnozy to: Bateria Testów APIS-Z oraz Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji. Każdy z uczniów klas III otrzymał indywidualną diagnozę w zakresie swoich preferencji zawodowych, zainteresowań i poziomu inteligencji skrystalizowanej.