Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające

poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Uczniowie LI liceum ogólnokształcącego bardzo prężnie działają na rzecz innych.

Szkoła posiada bogaty program działalności wolontarystycznej skierowany do:

 • społeczności uczniowskiej
 • nauczycieli i pracowników szkoły
 • rodziców uczniów szkoły
Uczniowie LI LO podejmują działania wolontarystyczne na rzecz:
 • Centrum Zdrowia Dziecka poprzez Honorowe Krwiodawstwo
 • Domu Dziecka w Radości
 • Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – WOŚP
 • Fundacji Nasz Dom w ramach akcji „Góra Grosza”
 • Banku Żywności – „Świąteczna Zbiórka Żywności”
 • Świetlicy TPD
 • Schroniska dla zwierząt
 • Klubu Wolontariusza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
 • Szkoły Podstawowej w Sandomierzu poszkodowanej podczas powodzi 2010r.

Zapraszamy do współpracy! – tak wiele jest jeszcze do zrobienia!