Wynajem boiska szkolnego i sali gimnastycznej

Osobą do kontaktu w sprawie wynajmu boiska szkolnego lub sali gimnastycznej jest Pan Maciej Budzyński tel. 22 611 93 91

Wynajem sali gimnastycznej

Wynajem sali gimnastycznej prowadzony jest na podstawie indywidualnych umów najmu.
Opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej ustala Dyrektor LI Liceum Ogólnokształcącego.

 

Wynajem boiska szkolnego

Z boiska szkolnego można korzystać od poniedziałku do piątku od 17.00 do 22.00 oraz w soboty i niedziele od 10.00 do 22.00

Harmonogram korzystania z boiska przy LI LO w okresie epidemii koronawirusa