Boisko czynne jest:

Wynajem boiska szkolnego i sali gimnastycznej

Osobą do kontaktu w sprawie wynajmu boiska szkolnego lub sali gimnastycznej jest Pan Maciej Budzyński tel. 22 611 93 91

Wynajem sali gimnastycznej

Wynajem sali gimnastycznej prowadzony jest na podstawie indywidualnych umów najmu.
Opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej ustala Dyrektor LI Liceum Ogólnokształcącego.

Boisko czynne jest:
– po zakończeniu zajęć lekcyjnych od poniedziałku do piątku do godziny 19:00

– w soboty i w niedziele w godzinach 9:00-19:00

Wynajem sali gimnastycznej.

Wynajem boiska szkolnego