Rok szkolny 2020/2021

 

Rodzaj zebrania Terminarz

spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

08-10.09.2020  godz.18.00

spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III (on-line z wychowawcą)

21.10.2020 godz.18.00

spotkania indywidualne z nauczycielami on-line

22.10.2020 godz.18.00-19.30

Informacja o ocenach śródrocznych klasy I, II, III (on-line z wychowawcą)

16.12.2020 godz.18.00

spotkania indywidualne z nauczycielami on-line

17.12.2020 godz.18.00-19.30

Spotkanie otwarte (on-line z nauczycielami)

10.02.2021 godz.18.00-19.30

– zagrożenia klasy III (on-line z wychowawcą)

– spotkania indywidualne z nauczycielami w szkole

14.04.2021 godz.18.00

15.04.2021 godz.18.00-19.30

zagrożenia klasy I i II (on-line z wychowawcą)

 09.06.2021 godz.18.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami w szkole

10.06.2021 godz.18.00-19.30